Skip links
Explore
Drag

Rolete me bazë suvatimi

Rolete alumini me bazë suvatimi

Ky lloj i roleteve përdoret kur fasada duhet të izolohet me një shtresë izolimi (shkumë, lesh) me një trashësi minimale 15 cm.
Nëse shtresa e izolimit është tashmë më e hollë në fazën e planifikimit dhe ndërtimit të ndërtesës, atëherë blloku (brezi) horizontal mbi dritare duhet të përgatitet në mënyrë që ato të zhvendosen brenda me një sasi të përshtatshme.
Nëse dëshironi të izoloni ndërtesën me izolim të trashë 10 cm, brezi (thembra) duhet të zhvendoset brenda së paku 7 cm.
Për të izoluar shtratin (brezin) në një mënyrë të tillë që të mos krijohet asnjë urë termike, ne përdorim një shtresë izolimi efektiv me trashësi 2 cm.

Me një metodë tjetër instalimi, hapjet e dritareve duhet të ngrihen nga 15 cm, zgjatjet duhet të bashkëngjiten mbi dritaret dhe kutia duhet të instalohet në këto zgjatje.

Roletet në këtë sistem duhet të drejtohen nga motorët për shkak të veçorive të saj.

 • Instalimi në hapësirën e përgatitur të dritares
 • Kutia e padukshme pas instalimit dhe zhvillimit.
 • Vendet (qoshet) e përgatitura për rolete duhet të jenë të izoluara
 • Perdet e roleteve te dukshme nga jashte: konkave
 • Motori: elektrik
 • Instalimi nën vijë (brez) për zgjerim
 • Kutia e padukshme pas instalimit dhe zhvillimit
 • Zgjerimi vepron si një izolues kundër ndikimeve të jashtme
 • Perdja e roleteve e dukshme nga jashtë: konkave
 • Zgjerimi nga brenda pas instalimit dhe përpunimit - i padukshëm
 • Motori: elektrik, Rryp
Shqip